Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)


Zásady ochrany osobních údajů.
 
TEQA v.o.s.
IČ: 48907910
se sídlem: Sv. Čecha 3361/20, 695 01 Hodonín
kontaktní a korespondenční adresa: Sv. Čecha 3361/20, 695 01 Hodonín
e-mail: teqa@email.cz, tel.: 604 561 570

dále jen „Správce“
 
Vážení klienti,  
 
abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.  
K tomu sdělujeme:
·
Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
·
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
·
Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
·
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archívování dle příslušných obecně známých právních předpisů.
·
Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
·
Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
·
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
·
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
·
Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
·
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
·
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci.
 
 
V Hodoníně, dne 1.6.2018
 
 
TEQA v.o.s.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Jméno a příjmení: ...................................................................................................
 

Narozen/á: .............................................................................................................


Bytem: ...................................................................................................................


(dále jen „Subjekt údajů”)

Uděluje tímto

 

TEQA v.o.s.
 
IČ: 48907910
 
se sídlem: Sv. Čecha 3361/20, 695 01 Hodonín

e-mail: teqa@email.cz, tel.: 604 561 570

 

dále jen „Správce“

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení

poštovní adresa,

emailová adresa,

telefonický kontakt,

číslo bankovního účtu.

 

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

·

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

·

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

·

Zpracováváme vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

·

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání účinku práva a povinnosti ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archívování dle příslušných právních předpisů.

·

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

·

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a  příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

·

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

·

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

·

Nejmenovali jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

·

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

·

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V....................................... dne ..............................

 

..............................................................................

podpis Subjektu údajů