Právo odstoupit od kupní smlouvy


POZOR: Platí pouze pro fyzické osoby, nikoliv pro nákup na IČO firmy nebo pro živnostníky!  

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem převzetí zásilky (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta, ode dne převzetí poslední dodávky zboží).  

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TEQA v.o.s., pivo1.webnode.cz, se sídlem Sv. Čecha 3361/20, 695 01 Hodonín, IČ: 48907910, DIČ: CZ48907910, teqao@email.cz, tel.: 604 561 570 formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu teqa@email.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nebo si jej stáhnout na této adrese: Odstoupeni_od kupni_smlouvy_eshop.pdf  

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné doby.    

2. Důsledky odstoupení od smlouvy  

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání námi nabízený).
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.  

2.2.
a.) Převzetí zboží
- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu:  TEQA v.o.s., Sv. Čecha 3361/20, 695 01 Hodonín. Lhůta se považuje za zachovalou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b.) Náklady spojené s vrácením zboží
- Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c.) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
- Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.   

Kontaktní údaje   
Internetový obchod:                    pivo1.webnode.cz
Společnost:                                TEQA v.o.s.
Se sídlem:                                  Sv. Čecha 3361/20, 695 01 Hodonín
IČ/DIČ:                                       IČ: 48907910, DIČ: CZ48907910
e-mailová adresa:                        teqa@email.cz
Telefonní číslo:                            604 561 570

            
POZOR: Platí pouze pro fyzické osoby, nikoliv pro nákup na IČO firmy nebo pro živnostníky!